Modellbasert fremdrift i byggeprosjekter basert på erfaringer fra olje og gass

Modellbasert fremdrift i byggeprosjekter basert på erfaringer fra olje og gass

Erfaringer fra store olje- og gassprosjekter danner utgangspunkt for introduksjon av modellbasert fremdrift i prosjektering av byggeprosjekter.

Bedre kunnskap og verktøy for miljøovervåking av lakseoppdrett, kloakkutslipp og gruvevirksomhet

Omfattende overvåking av miljøpåvirkningen fra offshorevirksomheten har skaffet viktig kunnskap om marint biologisk mangfold. Erfaring fra offshore miljøovervåking benyttes i dag av myndigheter og rådgivere ved oppfølging av miljøpåvirkninger fra blant andre lakseoppdrett, kloakkutslipp og gruvevirksomhet.

Les artikkel

Kunnskap fra petroleumsnæringen brukes til bedre, større og tryggere vindprosjekter til havs

Petroleumsvirksomhet til havs og fornybar energi representerer en global mulighet for å overføre kompetanse, gjennomføringsevne og sikkerhet fra en offshoreindustri til en annen.

Les artikkel