Oljeberedskap gjør fengselet tryggere

Stavanger fengsel og Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har egentlig ikke noe hverandre å gjøre. Men da Kriminalomsorgen spurte om å få lære om proaktiv beredskap og hvordan de kan gjøre fengselet tryggere, ble de møtt med åpne dører.

Les mer

Læremester i helse, miljø og sikkerhet

HMS GIR KRAFT: Foto: Haakon Nordvik/AF Gruppen

Det er flere årsaker til at AF Gruppen prioriterer HMS høyt. God HMS er verdiskapende, det jobbes mer effektivt, det gir konkurransekraft, det virker tiltrekkende på arbeidssøkere og på omgivelser generelt.

Les mer

Taubasert klatreteknikk på hav og land

Tilkomstteknikk ble først brukt i Nordsjøen, men har de siste 20 årene beveget seg mot land. Medarbeiderne i bedriften Høyden henger høyt på både offshoreinstallasjoner og landbaserte bygg – alltid med sikkerhet som grunntanke.

Les mer

Helse, miljø og sikkerhet som konkurransefordel

Gagama Elektro ble prekvalifisert som leverandør i henhold til olje- og gassindustriens standarder for styringssystemer innen helse, miljø og sikkerhet, HMS. Det har styrket bedriften i konkurransen om kontrakter også i andre bransjer.

Les mer