Erfaring fra olje og gass brukes i verifisering av offshore fiskefarmer

Erfaring fra olje og gass brukes i verifisering av offshore fiskefarmer

DNV GL har verifisert majoriteten av olje- og gassplattformene på norsk kontinentalsokkel og er verdensledende innen klassifisering av skip og rigger. Erfaringen fra disse bransjene brukes direkte innen verifikasjon av større oppdrettsanlegg. Målsettingen er å ivareta sikkerhet og redusere risiko.

Bortsett fra håndtering av utstyr og produkter relatert til produksjon av og leting etter olje og gass, har større oppdrettsanlegg mange av de samme utfordringene som rigger og plattformer i olje- og gassbransjen.
Siden oppdrettsnæringen i tillegg må være innovativ, noe som er et krav for å få utviklingskonsesjoner, er det begrenset med erfaring fra tilsvarende konstruksjoner som kan brukes for å sikre at alle relevante utfordringer er tatt hensyn til i disse nye konseptene. Behovet for en god verifikasjonsprosess er derfor ikke noe mindre enn for en olje- og gassplattform.

OPPDRETT: DNV GL bruker erfaring fra olje- og gassbransjen når selskapet driver med inspeksjon og sertifisering av anlegg og utstyr levert til oppdrettsnæringen. Foto: Ocean Farming
OPPDRETT: DNV GL bruker erfaring fra olje- og gassbransjen når selskapet driver med inspeksjon og sertifisering av anlegg og utstyr levert til oppdrettsnæringen. Foto: Ocean Farming

Bruker offshorestandarder

DNV GL har anvendt prinsippene i «Handbook for application for Acknowledgement of Compliance (AoC)» utgitt av «Norsk olje og gass» og «Norges Rederiforbund» i sin verifikasjonsprosess. Dette er prinsipper utviklet for å sikre en effektiv prosess med klare ansvarsområder og forutsigbarhet for operatørene på norsk sokkel.

I henhold til Petroleumstilsynets regelverk kan Sjøfartsdirektoratets forskrifter brukes for å møte relevante krav som ikke er direkte relatert til petroleumsindustrien. Ved å bruke konseptet for oppdrettsanlegg, kan maritime eller offshore standarder og forskrifter brukes på tilsvarende måte for alt utstyr som ikke er direkte relaterte til produksjon av fisk.

Basert på det utviklede regelrammeverket bruker DNV GL risikobasert verifikasjon (RBV) for å sikre at designet er i henhold til regelrammeverket. Bruk av RBV anses som spesielt viktig for å sikre at man fokuserer på de kritiske elementene i konseptet, for eksempel hvilke lastekondisjoner, laster og lasteffekter som er kritiske for konseptet.

DNV GL vil etter en verifikasjonsprosess utstede et «Statement of Conformity» (SoC) som er en bekreftelse til reguleringsorganer om at oppdrettsanlegget tekniske tilstand, og søkerens organisasjons- og styringssystem er funnet å være i samsvar med relevante krav.

Når oppdrettsanlegget kommer i driftsfasen er det, på grunn av mangel på erfaring fra lignende konstruksjoner, relativt store usikkerheter i de beregnede utmattingslevetidene. Risikobasert inspeksjonsplanlegging er brukt for å sikre at usikkerhetene tas med i inspeksjonsplanene, slik at faren for kritiske sprekker minimeres.

Avhengig av hva kundene ønsker, er DNV GL med på å sørge for at oppdrettsanlegget får en vellykket ferd fra konsept til ferdig konstruksjon og videre i sitt livsløp på lokasjonen.