Jobber sikrere på Tromsø Havn

Tromsø Havn har de siste årene benyttet offshorekompetanse til å videreutvikle og forbedre det interne HMS- og kvalitetssystemet.

Oljeberedskap gjør fengselet tryggere

Stavanger fengsel og Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har egentlig ikke noe hverandre å gjøre. Men da Kriminalomsorgen spurte om å få lære om proaktiv beredskap og hvordan de kan gjøre fengselet tryggere, ble de møtt med åpne dører.

Erfaring fra olje og gass brukes i verifisering av offshore fiskefarmer

DNV GL har verifisert majoriteten av olje- og gassplattformene på norsk kontinentalsokkel og er verdensledende innen klassifisering av skip og rigger. Erfaringen fra disse bransjene brukes direkte innen verifikasjon av større oppdrettsanlegg. Målsettingen er å ivareta sikkerhet og redusere risiko.

Læremester i helse, miljø og sikkerhet

Det er flere årsaker til at AF Gruppen prioriterer HMS høyt. God HMS er verdiskapende, det jobbes mer effektivt, det gir konkurransekraft, det virker tiltrekkende på arbeidssøkere og på omgivelser generelt.

Taubasert klatreteknikk på hav og land

Tilkomstteknikk ble først brukt i Nordsjøen, men har de siste 20 årene beveget seg mot land. Medarbeiderne i bedriften Høyden henger høyt på både offshoreinstallasjoner og landbaserte bygg – alltid med sikkerhet som grunntanke.

2500 år gammel maritim teknologi møter oljeekspertise på havets bunn

På bunnen av Svartehavet har arkeologer funnet rundt 60 skipsvrak, inkludert et kosakk-skip fra 1600-tallet og romerske handelsskip med amforaer. Norsk offshorekompetanse har bidratt med ekspertise, høyteknologi og gode HMS-holdninger i prosjektet.

Statsbygg henter lærdom fra oljebransjen i store byggeprosjekter

Statsbygg har tatt i bruk oljebransjens metode og tilpasset den til byggebransjen i to av sine største byggeprosjekter: Det nye Nasjonalmuseet i Oslo og Veterinærbygget på Campus Ås. Det vil gi store besparelser i tid og penger.

Utviklet verktøy for å unngå klemskader

Hytorc Norge har utviklet et verktøy og metodikk for oljeindustrien som kan redusere skader ved bruk av muttertrekkere. Nå har også vindkraft- og kraftnæringen tatt i bruk verktøyet.

Helse, miljø og sikkerhet som konkurransefordel

Gagama Elektro ble prekvalifisert som leverandør i henhold til olje- og gassindustriens standarder for styringssystemer innen helse, miljø og sikkerhet, HMS. Det har styrket bedriften i konkurransen om kontrakter også i andre bransjer.

Bedre verktøy for å måle miljøeffekten ved behandling av lakselus

Metode fra offshoreindustrien har vist seg egnet også innen oppdrettsnæringen for å evaluere effekter etter utslipp av lusemidler fra merd eller brønnbåt.