Helse, miljø og sikkerhet som konkurransefordel

Helse, miljø og sikkerhet som konkurransefordel

Gagama Elektro ble prekvalifisert som leverandør i henhold til olje- og gassindustriens standarder for styringssystemer innen helse, miljø og sikkerhet, HMS. Det har styrket bedriften i konkurransen om kontrakter også i andre bransjer.

Næringsliv og industri er det største markedet for Gagama elektro, mens olje og gass, samt vei og tunnel er de to nest største markedene. Fiskeoppdrett er et marked bedriften kommer mer og mer inn i og som de satser på fremover.

Gagama elektro satser hardt på å utvikle bedriften for å posisjonere seg inn mot flere bransjer og markeder.

Gagama Elektro deltok i Leverandørutvikling Nord-Norge (LUNN) som var et utviklingsprogram for nordnorske bedrifter som ønsket å kvalifisere seg som leverandører til olje- og gassbransjen. Programmet ble finansiert av Equinor og Innovasjon Norges regionale kontorer i Nord-Norge.

Som en del av LUNN ble det gjennomført et prosjekt der bedrifter fikk støtte fra ressurspersoner innenfor HMS og Kvalitet fra Equinor, DNVGL og Kunnskapsparken Nord. I prosjektet jobbet Gagama elektro med støtte fra ressurspersonene med å utvikle sine styringssystemer innen HMS spesielt. Prosjektet endte med at bedriften ble prekvalifisert av Statoil (nå Equinor) som leverandør i henhold til olje- og gassindustriens standarder for HMS styringssystemer.

Som et resultat av dette fikk bedriften kontrakt med Equinor på LNG-fabrikken på Melkøya ved Hammerfest.

Mer attraktiv
MER ATTRAKTIV: Elektrobedriften ser at HMS-systemet virker like bra om det er olje- og gassbransjen eller arbeid for Statens vegvesen. Dette er også noe bedriften har implementert i de øvrige prosjekt de utfører.

Stempel på kvalitet

Et annet resultat av arbeidet med å ha HMS-systemer som er prekvalifisert av Equinor er at Gagama elektro også har blitt en mer attraktiv leverandør for andre bransjer fordi prekvalifiseringen oppleves som et kvalitetsstempel i forhold bedriftens HMS-arbeid.

Bedriften har fått tilbakemeldinger om at de har fått kontrakter i andre bransjer fordi de har denne prekvalifiseringen. De har dermed tatt med seg sine HMS styringssystemer også inn i arbeid i andre bransjer.

I forbindelse med ny vedlikeholdsavtale for Statens vegvesen i Finnmark for perioden 2018-2023 ble det helt avgjørende å ha et KS/HMS system som er et resultat av det arbeidet som er utført i regi av LUNN. Avtalen ble inngått i august 2018 hvor en del av evalueringskriteriene gikk på HMS. Gagama var ikke billigste tilbyder i anbudsprosessen, men ble valgt for sitt målrettede arbeid med HMS.

Ut fra dette ser elektrobedriften at systemet virker like bra om det er olje- og gassbransjen eller arbeid i en tunnel for Statens vegvesen. Dette er også noe bedriften har implementert i de øvrige prosjekt de utfører.

Dette er et eksempel på at olje- og gassnæringen, gjennom bevisst utvikling av nye leverandører, påvirker hvordan HMS-arbeidet utføres i andre bransjer.

GAGAMA ELEKTRO

  • Gagama Elektro fra Hammerfest har drevet installasjonsvirksomhet siden 1947.
  • Gagama elektro har en Bowlerhatt i logoen. Bowlerhatten var grunnlegger Petter Gagamas varemerke. Den er et symbol for høflighet og respekt.
  • 20 prosent av de ansatte i bedriften er lærlinger for å sikre bedriften stadig nye kvalifiserte arbeidstakere. Bedriften har vært ledende i Troms og Finnmark innenfor elektrobransjen med å ta inn jenter som lærlinger og de utgjør nesten 30 prosent av lærlingene. Bedriften ble årets lærlingbedrift i Finnmark i 2015.