Jobber sikrere på Tromsø Havn

Jobber sikrere på Tromsø Havn

Tromsø Havn har de siste årene benyttet offshorekompetanse til å videreutvikle og forbedre det interne HMS- og kvalitetssystemet.

Årsaken til dette er at Tromsø Havn
ønsker et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø først og
fremst for den enkelte ansatte. Et høyt sikkerhetsnivå og trygghet
mot uønskede hendelser i driften er også en god bedrifts- og
samfunnsmessig investering. Et høyt sikkerhetsnivå er videre viktig
for å redusere risikoen for det fysiske miljøet og en viktig
miljøpolitikk.

Tromsø Havn har mange forskjellige oppgaver innen havnedrift og sjøbasert
næringsutvikling. Foretaket driver med alt fra utleie av
logistikkareal, kaiplass, og maskintjenester til vedlikehold av
kaier og utvikling av nye havneområder. Tromsø Havn har
medarbeidere med kompetanse innen HMS, maritime fag, marked/økonomi
og yrkesfag. Tverrfaglig samarbeid er viktig for å levere tjenester
av høy kvalitet.

Foretaket har et strukturert og helhetlig system for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Systemet har i den senere tid blitt videreutviklet og vedlikeholdt av ansatte med erfaring fra blant annet olje- og gassindustrien. Siden 2015 har Tromsø Havn vært medlem av prekvalifiseringsordningen for å være leverandør til olje- og gassindustrien (EPIM JQS). Denne prekvalifiseringen har medført en større forpliktelse til revisjon og systematisk oppfølging av HMS og risiko i foretaket.

SKREDDERSYDD: Tromsø Havn er en av Norges største fiskerihavner, cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i nord. De siste årene har foretaket bygd et nytt havneområde som er skreddersydd for tyngre industriprosjekter og vekst innenfor energinæringene. Foto: Lars Åke Andersen

Sikker jobbanalyse på vedlikehold av kaier

Tromsø Havn jobber proaktivt med sikkerhet og sikkerhetskulturen i foretaket. En sentral del er at alle uønskede hendelser og forhold registreres og behandles i avvikssystem for å identifisere bakenforliggende årsaker og forbedringstiltak. Sikkerhetsopplæring, holdningsskaping og utførelse av Sikker-jobbanalyser er en viktig del av det daglige arbeidet.

I forkant av arbeidsoperasjoner med økt risiko for HMS-hendelser gjennomføres det Sikker-jobbanalyser. Eksempler på situasjoner der det blir gjennomført Sikker-jobbanalyser er ved avanserte kranløft/ truckoperasjon/ hjullasteroperasjon, varmt arbeid, arbeid nær sjø, eller arbeid i høyden. Hensikten med Sikker-jobbanalyse er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere faren.

En større risikovurdering og en Sikker-jobbanalyse ble blant annet gjennomført i forbindelse med en arbeidsoperasjon med utskiftning av fendring langs kaifronten på våre kaier i Breivika vinteren 2019. Arbeidet ble utført med løfteinnretning med løftekurv hengende utenfor kai.

Risikovurderingen ble utarbeidet av intern HMS/K koordinator og Teknisk leder, med innspill fra fagarbeidere. Da denne arbeidsoperasjon gikk under det som arbeidstilsynet beskriver som unntaksvise løft av personer, ble det foretatt en ekstern bruksgodkjenning av løfteutstyr og løftekurv spesifikt for denne arbeidsoperasjon. Før oppstart av arbeid ble det i tillegg gjennomført en Sikker-jobbanalyse med tilhørende utstyrssjekk.