Kontakt oss

Norsk olje og gass har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger og kontor i Oslo og Tromsø.

Kontakt oss

Norsk olje og gass har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger og kontor i Oslo og Tromsø.

Sentralbord: 51 84 65 00
Telefaks: 51 84 65 01
E-post: firmapost@norog.no

Adresser, hovedkontoret Forus

Postadresse:
Postboks 8065
4068 Stavanger

Besøksadresse:
Vassbotnen 1
4313 Sandnes

Adresser, Oslo-kontoret

Postadresse:
Postboks 5481 Majorstuen
0305 Oslo

Besøksadresse:
Nøringslivets Hus
Middelhunsgate 27
Majorstuen

Adresser, Oslo-kontoret

Besøksadresse:
Bankgata 9/11
9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 448
9255 Tromsø