Byggg og anlegg

På tvers av bransjer

Å jobbe i høyden er spesielt fordi man hele tiden er eksponert for en veldig høy risiko. Fall til lavere nivå representerer den største årsaken til skader i arbeidslivet. For å kunne gjøre jobben må det være en kultur, et tankesett og arbeidsmønster som håndterer risikoene slik at arbeidet blir trygt.

HØYTHENGENDE JOBB foto Høyden AS - Thomas Horgen
HØYTHENGENDE JOBB: Tilkomstteknikere var viktige for å montere vinduer på det nye Munch-museet Lambda i Oslo. Foto: Thomas Horgen, Høyden AS
Overvåker offshore foto Rune Palerud
FÅ ULYKKER Foto Høyden AS

Høyden spesialiserer seg på arbeid der høyde og tilkomst er én av utfordringene i arbeidet. Selskapet gjør alt fra enkle arbeidsoperasjoner som vasking av fasade og vinduer, til større og mer komplekse oppdrag som installasjon av glass, ventilasjonskanaler, rør eller lignende. Felles for alt selskapet gjør er at tilkomst til arbeidsplassen er så vanskelig at den krever personell som er sertifisert til å jobbe i tau, og som har kompetanse på jobben som skal utføres.

Få ulykker
Tilkomstteknikk kommer fra en kultur hvor sikkerhet er grunnmuren. Dette stammer mye fra klatremiljøet, men også gjennom kulturen offshoreindustrien har drevet frem. Statistisk sett må man lete lenge etter et fag eller bransje med like høy eksponering for risiko, som samtidig har så få ulykker som tilkomstteknikk. Bransjen har klart å lage et finmasket nett som fanger opp farene før de utvikler seg til hendelser og ulykker.

Å jobbe i høyden er spesielt fordi man hele tiden er eksponert for en veldig høy risiko. Fall til lavere nivå representerer den største årsaken til skader i arbeidslivet. For å kunne gjøre jobben må det være en kultur, et tankesett og arbeidsmønster som håndterer risikoene slik at arbeidet blir trygt.