Utviklet verktøy for å unngå klemskader

Utviklet verktøy for å unngå klemskader

Hytorc Norge har utviklet et verktøy og metodikk for oljeindustrien som kan redusere skader ved bruk av muttertrekkere. Nå har også vindkraft- og kraftnæringen tatt i bruk verktøyet.

Hytorc så tidlig at muttertrekkere til boltede forbindelser var en underliggende årsak til flere lekkasjer på hydrokarbonførende utstyr. De mente rett verktøy og opplæring av personell kunne bidra til å redusere lekkasjer. På begynnelsen av 80 tallet ble det derfor startet kursvirksomhet – med det resultat at uønskede hendelser ble redusert.

Det ble også sett til andre industrier, blant annet flyindustriens arbeid med lignende problemstillinger. Flyindustrien brukte samme metoder og opplæring, og dokumenterte utført arbeid. Hytorc overførte noe av dette til oljeindustrien med godt resultat.

Det viste seg å være viktig å holde fokuset, ellers begynte gamle problemer å vende tilbake.

Løsningen var å sette kunnskapen i system, det vil si påkrevd opplæring som en standard. I begynnelsen ble dette gjort av oljeselskapene og Norsk olje og gass. Deretter ble ansvaret overtatt av oljeselskapene. Til slutt ble det utarbeidet en internasjonal standard, EN 1591-4, som etter to år ble innlemmet i Norsk standard.

I dag bruker både fornybarindustrien og kraftindustrien Hytorcs verktøy i forbindelse med arbeid med master og arbeid med tiltrekking av bolteforbindelser. Også metodikken for dokumentering av jobber er overført til andre næringer.

Verktøy og skiver utviklet av Hytorc sørger for riktig montering uten fare for klemskader. I denne arbeidssituasjonen kan man klemme fingrene. Foto: Hytorc
UNNGÅR SKADER: Verktøy og skiver utviklet av Hytorc sørger for riktig montering uten fare for klemskader. I denne arbeidssituasjonen kan man klemme fingrene. Foto: Hytorc

Utvikling av verktøy er noe Hytorc har drevet med de siste 50 årene. Kravene er at det skal bli enklere å gjøre jobben, og ikke minst uten skader. De vanligste skadene har vært klemskader og fallende gjenstander, i tillegg til skade fra høytrykks hydraulikk.

Hytorc har bidratt i stor grad for å unngå slike hendelser. For å unngå klemskader er det utviklet et eget HMS-håndtak, og for fallende gjenstander er det laget et eget «safety kit». Disse nyvinningene er innlemmet i blant annet OLF 118 retningslinje håndbok.